เนื่องในโอกาสวารดิถี วันสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความรัก..วันของครอบครัว..วันแห่งการแผ่พลังเมตตาจิตต่อสรรพสิ่ง..
อาจารย์.ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ..
ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด และ อาจารย์ใหญ่ ตลอดทั้งผลบุญกุศลที่ท่านได้กระทำมา...
ขอจงโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว..
จงมีแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สิ่งใดที่แป็น ทุกข์ โศก โรค ภัย สรรพเคราะห์ร้าย ทั้งหลายจงมลายหายไป ตลอดกาลนานเทอญ..สาธุ ๆ ๆ....

 
ให้ความรู้ในระดับต้นทุกวันอาทิตย์แรกของแต่ละเดือน
เปิดให้ความรู้ระดับต้น ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน และ
อบรมระดับต้นในวันพุธของทุกสัปดาห์ ที่ศูนย์ประดิพัทธิ์ ถ.ประดิพัทธ์ 2 ติดต่อ 080 6105995
วัน/เวลา สถานที่
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 สถาบันพลังจักรวาลฯ ถ. รัชดา ซอย 32 (หรือ ซอยลาดพร้าว 23)
นัดทางโทร 081 823 7763
   โทร 080 610 5995
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 สถาบันพลังจักรวาลฯ ถ. รัชดา ซอย 32 (หรือ ซอยลาดพร้าว 23)
นัดทางโทร 081 823 7763
   โทร 080 610 5995
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 สถาบันพลังจักรวาลฯ ถ. รัชดา ซอย 32 (หรือ ซอยลาดพร้าว 23)
นัดทางโทร 081 823 7763
   โทร 080 610 5995
 

ประกาศ
ศูนย์พลังจักรวาล อุเบกขา อาศรม
มีนายสำนวน เรือนแก้ว เป็น หนศ. ประจำพื้นที่เขต จอมทอง กทม.

ประกาศ
สถาบันฯแต่งคั้ง
นายทวีศักดิ์ โกไสยาภรณ์
เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ทวี มนตรา อาศรม
ประจำ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ประกาศ
สถาบันฯ แต่งตั้ง
นางสาวผดาทิพย์ ตู้ศิริ
เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ทิพย์ผดา อาศรม
ประจำเขตบางเขน จ.กรุงเทพ
 

ประกาศ
สถาบันฯ แต่งตั้ง ศูนย์พลังจักรวาล คชภัค รักษา อาศรม เป็นตัวแทนของสถาบันฯ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมี น.ส.คชภัค จันคำนาภัทรเป็นหัวหน้าศูนย์และนางธนินท์รัฐ รุ่งพิพัฒน์สุขเป็นผู้ช่วยฯ

58 ม.2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
เบอร์ติดต่อ 080 6105995

 

ประกาศ
สถาบันพลังจักรวาล
แต่งตั้ง นายชาติ อยู่สวัสดิ์ เป็นหัวหน้าศูนย์พลังจักรวาล ธัมมาชาตา อาศรม
ครอบคลุมพื้นที่ลาดพร้าว

 
ประกาศ
แต่งตั้งศูนย์พลังจักรวาล มุทิตาอาศรม เขตรัชโยธิน
หัวหน้าศูนย์ คือ น.อ.หญิง สุพรรณี สุภานันท์
สถานที่เลขที่ 1718 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ผลสรุปการประชุมศิษย์พลังจักรวาล
ที่ประชุมเลือก ดร.พรศรี เป็นประธาน ทั้งนี้ท่านอดีตประธาน
ได้ส่งมอบกรอบรูป สัญลักษณ์ที่ท่าน อจญ. มอบต่อแด่ประธานฯใหม่
สถาบันแต่งตั้งศูนย์พลังจักรวาล สุวรรณภูมา อาศรม
โดยมีนางสุพัตรา รักเจริญ เป็นหัวหน้าศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ลาดกระบัง กทม.
ติดต่อขอรับการบำบัด ได้ที่ 0806105995 /081 823 7763

Veda Viyasa Swamy นักบวชระดับสละโลก สันนยาสี จากอินเดีย เยี่ยมชมบูธของสถาบันพลังจักรวาลในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต
พิธีมอบประกาศแต่งตั้งหัวหน้าศุนย์ จ.สมุทรสงคราม และเกาะลันตา จ.กระบี่
โดยมี นักเรียนซึ่งสำเร็จระดับ 14 ในวันนั้นเป็นสักขีพยาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559

งานศาสตร์แห่งพลังจิตนานาชาติ มหากุศลอาสาฬหบูชา 2559
ระหว่าง วันที่ 16-19 ก.ค. 59
จัดโดย ชมรมนักพลังจิตแห่งประเทศไทย


 

มอบประกาศนียบัตร และ แต่งตั้งศูนย์พลังจักรวาล สาขา เชียงใหม่ พะเยา และอยุธยา

ดร.พรศรี ฯ ผู้ก่อตั้งสถาบัน พลังจักรวาล ฯ มอบประกาศนียบัตรการสำเร็จหลักสูตรพลังจักรวาลระดับ 15 "การพัฒนาศักยะภาพพิเศษ 3 "
พร้อมกับแต่งตั้งให้ เป็นศูนย์พลังจักรวาล ผู้สนใจในการรับการบำบัดและการเรียน ติดต่อ ที่โทร 08 1 823 7763

Dr.Pornsri Choonhavan ,Head of Aroka Asom UE Center inaugurated her students to be her UE Subcenters after they has completed Levels III (13++) The Development of Human Latent Abilities Seminar )
So that t he y can teach basic therory of level 1+2+3 and can heal patiences in that area.More information ,
please contact him directly by phone number 08 1 823 7763

 
 
การจัดอบรมแก่คณะจิตอาสาของสถานีเคเบิล H Plus
 
 
แชร์ประสบการณ์ค่ะ หลังจากงานวิทยาศาสตร์ทางจิต ทำให้ เรียนรู้ว่า แต่ละศาสตร์ที่มารวมกันในงานนี้ คือ "จิต" กำลังของจิต ที่เราต้องฝึกฝน ก็กลับไปฝึกอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยมาให้รักษา ตลอด เช่น ความดันโลหิต สูง-ต่ำ พลังแฝง ตะคริว  ฯลฯ สิ่งสำคัญที่แว๊บ ขึ้นมาคือไม่กลัวว่าจะรักษาผิดหรือถูกในเวลานั้น ไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไป ก เชื่อมั่นในพลังของครูบาอาจารย์ พลังของจักรวาล การรักษาเห็นผล มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จนบางราย หายป่วย (ไม่เรียกเก็บเงินค่ารักษา 100%ค่ะ)ทำไปเรื่อยๆ"ไม่รับทั้งคมหอก และ ดอกบัว" จนกระทั้งมีความคิดว่าคงต้องวางแผน เรียนพลังจักรวาลกับอาจารย์ให้จบ แต่ต้องเคลียร์ ในหลายๆเรื่อง ก็ถามอจญ.ใหญ่ค่ะ ปรากฎว่า มีองค์ความรู้ มีผู้คน มีหนทาง เข้ามา ทำให้เรากระจ่าง ชัดเจน มีงานเข้ามาอย่างปฎิเสธไม่ได้ ทั้งที่ตั้งใจว่าไม่ทำแล้ว แต่กลับเข้ามาเรื่อยๆ ตัดสินใจทำค่ะ กลายเป็นว่าได้ฝึกกำลังของจิต มากขึ้นค่ะ เพราะมีความแตกต่างกัน ระหว่าง การทำงานแบบไม่รู้ กับ รู้ ในเรื่องพลังจักรวาลค่ะ
งานไหลลื่น อุปสรรค แก้ไขได้เร็วขึ้นค่ะ ขอบคุณจักรวาล ที่จ้ดสรรให้ออมได้เจอกับ ครูบาอาจาย์ที่ดี วิชาความรู้ที่ดี สถานที่ที่ดีค่ะ
เล่าเรื่อง พลังจักรวาล จากคุณลาวัณย์ จรรย์สืบศรี
ฉันได้มีโอกาสรับรู้เรื่อง พลังจักรวาลครั้งแรก เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีผู้ที่เลื่อมใสวิชานี้
ได้นำมาเผยแพร่ในจังหวัดเชียงใหม่ และก็ได้พยายามรวบรวมผู้ที่สนใจ ได้ประมาณ ๑๐๐ คน
เชิญอาจารย์ ทิวา ดูมเมอร์ ผู้เป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด อาจารย์ใหญ่ ซึ่งเรียกกันว่า
อาจารย์ เลือง มินท์ ด๋าง ดาสิรา นาราดา ชาวเวียตนาม มาเป็นผู้ถ่ายทอด
หลังจากที่ได้รับการเปิดจักระทั้ง ๖ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้เวลา ๖ คืน
จาก ๑ ทุ่ม ถึง สามทุ่ม ถือว่า พวกเราเรียนจบในระดับที่ ๒ จักระเปิด ๖๐ เปอร์เซ็นต์
ประสบการณ์การบำบัดโรคนิ่วในไต
คุณธีรภัทร พิสุทธิสกุลชัย เป็นชายหนุ่มที่ติดต่อเพื่อรับการบำบัดโรคนิ่วในไตขนาด 8 มล. ซึ่งยังไม่ได้รักษาโดยตรงจากแพทย์ แค่เอ็กซเรย์เท่านั้นเอง เขาเล่าให้ฟังว่า ก่อนมามีอาการเจ็บทั้งที่ท้องด้านหน้า (บริเวณไต) และ ที่หลัง(ด้านตรงข้ามกับไต) แต่หลังจากเริ่มรับพลัง ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ทั้งโดยวิธีส่งพลังทางไกล และมาพบกันต่อหน้าอาทิตย์ละครั้ง อาการเจ็บน้อยลง จนถึงไม่เจ็บเลย เมื่อไปทำอัลตราซาวด์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 56 พบว่า ไม่มีก้อนนิ่วปรากฏ
นี่คือผลของความขยันในการมารับการรักษา
   
  more >>
 
พลังจักรวาลพิชิตโรค
จัดสอนโดย ดร.พรศรี ชุณหะวัณ

ระดับการเรียนวิชาพลังจักรวาล
ระดับ 1-3 รับพลังเปิดจักระ100 % เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เช่นปรับสมดุล ฟอกเลือด เสริมสร้างและเพิ่มภูมิต้านทานโรค ตรวจวินิจฉัยโรค ช่วยผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน โคม่า ขับและสลายสารพิษ เพิ่มความสูง ลดน้ำหนัก เลิก/ลดเหล้า บุหรี่และยาเสพติด ช่วยหญิงมีครรภ์ ช่วยผู้เป็นโรคจิตประสาทและเพิ่มสติปัญญาให้ผู้อยู่ในวัยเรียน
ระดับ 4 รับพลังและฝึกหมุนจักระ เพื่อให้ตนเองหายป่วยเร็วขึ้น มีสุขภาพดียิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการรักษาอาการป่วยให้คนเป็นกลุ่มเนื่องจากเกิดภัยพิบัติ การแพร่กระจายสารนิวเคลียร์ สารเคมีและเชื้อโรค
ระดับ 5 รับพลังและฝึกติดต่อทางจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถามปัญหาและรับคำตอบ ฟื้นฟู เสริมสร้างสุขภาพของตนเองและผู้ป่วยให้มีภูมิต้านทานโรค แข็งแรงเร็วยิ่งขึ้น

วิชาพลังจักรวาล เป็นวิชาสากลมีผู้เรียนนับล้านคนมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีการสอนมานานกว่า  19  ปี
พลังชีวิตสมาธิจิตจักรวาล
   
     
     
     
   
การบำบัดโรคที่งานวันวิสาขโลกที่สนามหลวง
การเรียนระดับ 19 เมื่อเดือนมกราคม 2007 ที่ออสเตรเลีย
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

 

อโรคา อาศรม อาศรม & พลังจักรวาล วิชาการ ปกิณกะ UE LINK    
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แนะนำพลังจักรวาล
แนะนำอาจารย์ใหญ่
แนะนำอาศรม
แนะนำหัวหน้าศูนย์
ระดับการเรียน
กำหนดการสอน
กำหนดการบำบัด
คำสอนอาจารย์ด๋าง
การใช้ UE บำบัดโรค
การใช้ UE กับการเกษตร
การใช้ UE กับภัยพิบัติ
การใช้ UE พัฒนาจิตวิญญาณ
บทความ
VDO/AUDIO
ประสบการณ์
สาระน่ารู้
THAILAND
UEstudentclub.com
uethailand.org
ssdthailand.org
OVERSEAS
Australia
U.S.A
Switzerland
อาศรม ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร 
 เข้าได้ทั้งทางถนนลาดพร้าว 23 หรือถนนรัชดาภิเษก 32
(ตรงข้ามศาลอาญา รัชดา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 081 823 7763